Monday, 30 April 2012

List of Marathi Songs in Jhap Taal of 10 beats

This is a list of Marathi songs in Jhap Taal, as a corollary to the list of Hindi film songs in Jhap Taal already given by me earlier.

1. Marathi Ase Amuchi Maayaboli- Jyotsna Bhole, Panditrao Nagarkar (nonfilm)
2. Prema Seva Sharana- Asha Bhosle (Nat. Manapman)
3. Divya Swatantra Ravi- Jitendra Abhisheki (Nat. Ranadundubhi)
4. Rati Rangi Range Dhyan- Jitendra Abhisheki (Nat. Brahmakumari)
5. Guru Surasa Gokuli- Ram Marathe (Nat. Swayamwar)
6. Nirakar Omkar- Ram Marathe (Nat. Jay Jay Gaurishankar)
7. Ghei Chhand Makarand- Prasad Sawkar (Nat. Katyar Kalzat Ghusli)
8. Za Bhaya Na Mama Mana- Shripadrao Nevrekar (Nat. Swayamwar)
9. Om Namo Bhagwate Vasudevaya- Vishwanath Bagul (Nat. Chamakla Dhruvacha Tara)
10. Dhanya Anand Din- Prabhakar Karekar (Nat. Saunshay Kallol)
11. Sangeet Rasa Surasa- Ramdas Kamat (Nat. He Bandh Reshamache)
12. Nayane Lazavita- Jaymala Shiledar (Nat. Manapman)   

No comments:

Post a Comment