Monday, 30 April 2012

List of Marathi Songs in Jhap Taal of 10 beats

List of Marathi Songs in Jhap Taal

30/4/2012 (updated 26/7/2020)

This is a list of Marathi songs in Jhap Taal, as a corollary to the list of Hindi film songs in Jhap Taal already given by me earlier.

1. Ata Raag Dei Mana- Nilakshi Zuvekar (Nat. )
2. Dhanya Anand Din- Prabhakar Karekar (Nat. Saunshay Kallol)
3. Divya Swatantra Ravi- Jitendra Abhisheki (Nat. Ranadundubhi)
4. Ghei Chhanda Makaranda- Prasad Sawkar (Nat. Katyar Kalzat Ghusli)
5. Ghei Mama Vachana He- Shripadrao Nevrekar (Nat. Sharda)
6. Guru Surasa Gokuli- Ram Marathe (Nat. Swayamwar)
7. Lewoo Kashi Valkala- Asha Khadilkar (Nat. Dhadila Ram Tine Ka Vani)
8. Manili Apuli- Vasantrao Deshpande (Nat. Saunshaykallol)
9. Marathi Ase Amuchi Maayaboli- Jyotsna Bhole, Panditrao Nagarkar (nonfilm)
10. Nayane Lazavita- Jaymala Shiledar (Nat. Manapman)
11. Nirakar Omkar- Ram Marathe (Nat. Jay Jay Gaurishankar)
12. O Gulbadan Jadoo Nayan- Prasad Sawkar (Nat. Mandarmala)
13. Om Namo Bhagwate Vasudevaya- Vishwanath Bagul (Nat. Chamakla Dhruvacha Tara)
14. Prema Seva Sharana- Asha Bhosle (Nat. Manapman)
15. Priya Aaz Majhi Nase Saath Dyaya- Sudhir Phadke (non-film)
16. Rati Rangi Range Dhyan- Jitendra Abhisheki (Nat. Brahmakumari)
17. Sangeet Rasa Surasa- Ramdas Kamat (Nat. He Bandh Reshamache)
18. Shyama Sundara- Lata Mangeshkar (Film Kanchanganga)
19. Za Bhaya Na Mama Mana- Shripadrao Nevrekar (Nat. Swayamwar)  

No comments:

Post a comment